Jak zmienić złe nawyki wątpienia w siebie ?

Nawyk Wątpienia w Siebie – jak zmienić złe nawyki, które Cię ograniczają?

W dzisiejszym poście będzie o skutecznym sposobie na wyjście z nałogu nawyku wątpienia w siebie.
Zacznijmy od tego, aby wyjść z nawyku warto znaleźć motywację do wyjścia z nałogu. Znalezienie motywacji ma ogromne znaczenie i to od tego warto zacząć swoją drogę rozprawiania się z negatywnym nawykiemtakże nawykiem wątpienia w siebie.

ZAUFANIE jest PODSTAWĄ każ­dej RELACJI, także tej ZE SOBĄ.

źródło zdjęcia:https://mocnestrony.com.pl/czy-mozna-sie-pozbyc-zlych-nawykow/

Z czego składa się nawyk?

Nawyk składa się z:

✔️wyzwalacza

✔️zachowania

✔️nagrody

Mark Twain powiedział: „Aby zerwać z nawykiem, wyrób sobie inny, który go zastąpi.”


Jak zmienić złe nawyki wątpienia w siebie ?

Zwróć proszę uwagę, że wyzwalacza nie możemy zmienić. Mamy wpływ jedynie na siebie, na swoje reakcje i zachowanie.
Jeszcze raz podkreślę- wyzwalacza nie możemy zmienić – np. przerwa w pracy, uliczny korek, komentarze innych, pora kładzenia się spać są częścią naszej rzeczywistości.
To co możemy zmienić to dwa pozostałe elementy- zachowanie i nagrodę.
Skoro do tworzenia nawyku potrzebna jest nagroda to wymyślmy sobie nagrodę, która podtrzyma pożądane przez nas zachowanie.

Dla przykładu.

Po obiedzie sięgasz po coś słodkiego.
1. Znajdź motywacje, żeby zmienić ten nawyk

2. Zmień zachowanie – masz dwie możliwości:

a.) spróbuj zastąpić słodycz inną przekąską (np. słodki daktyl, albo inny owoc typu gruszka),

b.) lub zastąp sięganie po słodycze inną czynnością, która przyniesie podobny rodzaj uczucia

Teraz mogą pojawić się pytania – jaką?

Więc zadaj sobie to pytanie. Jakie uczucie wywołuje u Ciebie jedzenie słodyczy? Tylko Ty wiesz jakie uczucie wywołuje u Ciebie Twój nawyk. 

Być może jedzenie słodyczy kojarzy Ci się z dzieciństwem i poczuciem bezpieczeństwa? Może sprawia Ci przyjemność i uczucie rozluźnienia? Może jest „lekiem” na uczucie smutku i „głodu” emocjonalnego?
Znajdź to uczucie? I spróbuj dać sobie to uczucie dzięki innej czynności.
Jeżeli jedzenie słodyczy kojarzy Ci się z dzieciństwem i poczuciem bezpieczeństwa znajdź inną czynność, rzecz, która da Ci takie uczucie? Może to będzie telefon do ukochanej osoby, może krótka modlitwa, może czytanie ulubionych afirmacji (np. Jestem bezpieczna. Jestem chroniona. Ufam. Życie jest dla mnie dobre i obda­ro­wuje mnie obfi­cie dobrymi rzeczami.)

Może pomoże Ci przejrzenie zdjęć, które wprowadzają Cię w uczucia spokoju i bezpieczeństwa.

Jeżeli „głód” emocjonalny pojawia się wieczorem może spróbuj obejrzeć dobry film, potańczyć, porozciągać się, poprzytulać do ukochanej osoby, poczytać książkę, która wzbudza pozytywne myśli, a może rozmowa z przyjaciółką i upust emocji poprzez rozmowę. To tylko przykładowe czynności. Możesz znaleźć swój sposób.

CZAS NA TROCHĘ RUCHU


ZESTAW FITNESS LABELLAMAFIA SET PSYCLE WAVES STAMPED

ZESTAW FITNESS LABELLAMAFIA SET PSYCLE WAVES STAMPED możesz KUPIĆ TU

REKLAMA


Pamiętaj to ma być, bezpieczny i korzystny sposób. ♥️ Bądź dla siebie czuła.

Podsumowując, jeśli chcesz wytrwać w zastąpieniu nawyku to przede wszystkim dokładnie przyjrzyj się zachowaniom, które pragniesz zmienić.

Z czego wynikają i co ci dają?

Czy możesz je zastąpić czymś innym?

3.) No i wreszcie, pamiętaj o docenianiu siebie. Nie bój się nagradzać zachowań, które chcesz w sobie utrwalić.
Możesz umówić się ze sobą, że za zastąpienie niechcianego nawyku np. jedzenia słodyczy nagrodą będzie np. relaksacyjny masaż lub kąpiel, pyszna kawa albo jakaś wymarzona rzecz. To ma być coś co naprawdę sprawi, że bedzie Ci się chciało kontynuować utrwalenie zmiany tego nawyku. I później za jakiś czas kolejna „nagroda”.

Jak zmienić złe nawyki wątpienia w siebie ?

Krok 1.

Zacznij od wypisania sobie korzyści, które pojawią się po zmianie tego nawyku na nawyk wspierający czyli nawyk wiary w siebie.

Krok 2.

UCZ SIĘ ZAUWAŻAĆ, JAK KONKRETNIE I W JAKICH MOMENTACH WĄTPISZ W SIEBIE ? 

Wypisz sobie te momenty, sytuacje lub osoby przy, których wątpisz w siebie.
Tylko proszę podejdź do tego bez oceny. Jak obserwator.

Obserwuj co do siebie mówisz, jak siebie krytykujesz, w jaki sposób umniejszasz swoją wartość.
Zwróć uwagę kiedy siebie krytykujesz.
Jak wygląda Twoja niewiara we własne siły. Jaki ma głos. Może kolor?
Musisz ją poznać, jeśli chcesz ją zmienić. Jeśli chcesz możesz to narysować.

Krok 3

TERAZ SPRÓBUJ UCISZYĆ KRYTYCZNY GŁOS W TWOJEJ GŁOWIE. 

Wy­pisz w no­te­sie dzie­sięć swo­ich suk­ce­sów.


Mogą to być za­rów­no duże, jak i małe osią­gnię­cia z róż­nych okre­sów two­je­go życia.

I zerkaj na nie jak najczęściej lub w chwilach wątpienia w siebie.

Po­chwa­ły i wzmac­nia­ją­ce py­ta­nia

Umie­jęt­ność przyj­mo­wa­nia po­chwał i od­po­wied­nie­go chwa­le­nia samej sie­bie to jedna z pod­staw bu­do­wa­nia sa­mo­oce­ny i po­czu­cia wła­snej war­to­ści. Nazywa się to praktyka przyjmowania dobra 

Dzię­ki po­chwa­łom wzmac­nia­my się i rozkwitamy. Wzmacniamy wiarę w siebie.

Zachęcam się, spróbuj, poeksperymentuj i zastąp negatywne stwierdzenia – pozytywnymi słowami.

Zamiast słów narzekania słowa działania.

Zamiast słów oceniania słowa akceptacji.

Za­miast słów roz­pa­czy słowa nadziei.

Za­miast słów po­raż­ki słowa suk­cesu.

Za­miast słów klę­ski słowa zwy­cię­stwa.

Za­miast słów zmartwienia słowa za­chę­ty.

Za­miast słów apa­tii słowa entu­zja­zmu.

Za ­miast słów nie­na­wi­ści słowa miło­ści.

Zamiast słów samo-krytyki słowa samo-wsparcia.

Zamiast słów samo-krzywdzenia słowa samo-miłości.

Zamiast negatywnych myśli – konstruktywne i wspierające myśli.

Zamiast obwiniania się słowa akceptacji.

Tech­ni­ka kwe­stio­no­wa­nia

Wiele ne­ga­tyw­nych słów, które do sie­bie mó­wi­my, zo­sta­ło nam „wgranych” w na­szym umy­śle przez in­nych ludzi. Jeśli usły­szysz w gło­wie głos: „Mnie to się nic nigdy nie udaje”, „Je­stem bez­na­dziej­na” lub „Nikt Cię nie zechce”, to spy­taj go: „A we­dług kogo tak jest?” „Skąd się wzię­ła ta opi­nia?”, „Kto mi ją wło­żył do głowy?”.

Praca z Gremlinem 

Zachęcam Cię, żebyś nada­ła imię temu ne­ga­tyw­ne­mu gło­so­wi, który po­ja­wia się w two­jej gło­wie.  Mo­żesz zro­bić z niego zło­śli­wą lub śmiesz­ną po­stać, jak z ja­kiejś bajki – na­zwij go np. Gremlin. Najlepiej jakbyś go narysowała (przykład powyżej 😊) dzięki temu „wyjmiesz” go ze swojej głowy. Głów­nym celem tej tech­ni­ki jest to, żebyś wy­raź­nie uświa­do­mi­ła sobie, że ten ne­ga­tyw­ny i kry­tycz­ny głos nie jest nie­roz­łącz­ną czę­ścią cie­bie.
To coś ze­wnętrz­ne­go, za­in­sta­lo­wa­ne­go przez in­nych w two­jej gło­wie.
Skoro już wiesz, że jest to obca, zewnętrzna myśl, która we­szła do two­je­go umy­słu, to Ty mo­żesz się jej po­zbyć! 


CARDIO SET FITLINE – Zestaw składający się z: 1. Koenzym Q10 Plus: Energia dla serca i wsparcie systemu immunologicznego  2.Omega-3 – Kwasy tłuszczowe omega-3 DHA i EPA są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania organizmu i przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania mózgu i serca *. Są niezbędna dla: *tkanki mózgowej (60% naszego mózgu to kwasy Omega-3), *syntezy hormonów (stanowią składnik do budowy serotoniny i dopaminy – hormonów szczęścia), *każdej komórki organizmu (stanowiąc m.in. o jakości błony komórkowej)

CARDIO SET FITLINE możesz KUPIĆ TU

REKLAMA


Od­dziel go od sie­bie. Po­czuj, że to nie ty. Wy­śmiej go. Ro­biąc z we­wnętrz­ne­go kry­ty­ka ko­micz­ną po­stać, spra­wiasz, że stra­ci swoją siłę i moc.

PAMIĘTAJ

Wszyst­kie osądy i „praw­dy”, które za­czniesz kwe­stio­no­wać, będą tra­cić swoją moc.

Za­uważ, że aby uci­szyć we­wnętrz­ne­go kry­ty­ka, wcale nie mu­sisz robić nic do­dat­ko­we­go, mu­sisz tylko PRZE­STAĆ ROBIĆ to, co ci szko­dzi – za­mie­nić ne­ga­tyw­ne stwier­dze­nia na zdrowe – wspierające. Prze­stać się ranić i nisz­czyć po­czu­cie wła­snej war­to­ści. Czas od­bu­do­wać wiarę w sie­bie i spo­koj­ną we­wnętrz­ną pew­ność sie­bie.

Krok 4

NAGRODA

No kochana DOCEŃ SIEBIE. ♥️

O tym pisałam osobnego posta. Znajdziesz go tutaj Niskie poczucie własnej wartości co z tym zrobić? – DOCENIAJ SIEBIE – cześć 2

Pamiętaj

Wszyst­kie­go, czego się na­uczy­li­śmy, mo­że­my się od­uczyć.

Na zdrowie ♥️

Masz ochotę i czas – wejdź na sklep, zobacz może znajdziesz coś dla siebie.

www. rh7.pl

TUiTERAZ ♥♥♥

INFORMACJA

Informacje zamieszczane na blogu „10Blogdazdrowie” nie są przeznaczone do diagnozowania czy leczenia jakiejkolwiek choroby oraz nie stanowią fachowej porady medycznej. Wszystkie artykuły, porady tu wrzucane służą wyłącznie do celów informacyjnych, edukacyjnych i czasami (nie zawsze) wyrażania opinii osobistej. Zawsze przed podjęciem decyzji o zastosowaniu naturalnych metod w celu wspomagania terapii należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie zajmuję się chorobami i leczeniem od tego są lekarze. Ponadto nie biorę odpowiedzialności za osoby, które na własną rękę zastosują któreś metody czy kuracje.

Grunt do zdrowie, zadbaj o nie!

TUiTERAZ

1 Komentarz

  1. Kiedyś usłyszałem od kogoś takie zdanie, że „nikt w ciebie nie uwierzy tak bardzo jak ty sam”. Najpierw trzeba uwierzyć w samego siebie a potem inni uwierzą w ciebie …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*